Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas beheert een stichting genaamd "Activiteitenfonds", waarin gelden zijn opgenomen, die met acties voor goede doelen zijn verkregen.
De stichting heeft een Anbi status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Voor meer informatie klik op een onderwerp.