Stichting Activiteitenfonds Lions Club Amsterdam Zuidas

Jaarverslag boekjaar 2020/ 2021

Alles in EU

 

 

Balans per                                 3006/ 2021            3006/2020

 

Aktiva

 

ABN AMRO R/C                        50,377,63                53,122,68

ABN AMRO spaarr.                    7,724,97                   7,924,97

Effecten                                     66,952,76                51,259,79                                                                    

 

                                                  ---------------              --------------

 

                                                  125,055,36              112,307,44

Passiva

   

                                                               0,0                           0,0

 

                                                  ---------------               --------------

 

Eigen Vermogen                    125,055,36               112,307,44

 

Toelichting Aktiva:

 

Effecten:

 

Participaties Robeco              64,176,15                  48,899,79

Kpn kon.                                     2,776,61                    2,360,00

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ( 2)

 

 

                                                             2

 

Staat van baten en lasten over: boekjaar 2020/2021:

 

Baten:

 

Opbrengst acties Lions Club:                              0,0

Opbrengst/ koerswinst effecten:          

( incl 354,95 bankkosten)                        16,047,92

                                                                 -----------------

                                                                                    bij            16,047,92

 

Lasten:

 

Stichting VU MC                                        3,300,00

                                                                 ----------------

                                                                                     af            3,300,00

                                                                                                   --------------

 

Resultaat boekjaar                                                                12,747,92

 

 

Vastgesteld / goedgekeurd 17 12 2021:

 

F. Straesser                  ……………

 

F. Hegeman                  ……………

 

J. Daniels                       …………...