23/01/2020

 

Op maandag 20 januari heeft professor doctor Reinier Salverda ons op een voortvarende en geestige manier onderhouden over de Friese taal en cultuur. Hij hield een sprankelend betoog, waarin hij persoonlijke ervaringen combineerde met onverwachte wetenswaardigheden over Friesland en de Friezen. Wisten wij bijvoorbeeld, dat er in Engeland grote belangstelling bestaat voor de Friese taal en literatuur? Kenden wij het gedicht Bitterswiet van Tiny Mulder, dat in 82 talen vertaald is?

Niet alle Friezen beheersen de taal, en op niet alle scholen wordt Fries onderwezen, laat staan dat er in het Fries wordt lesgegeven. Uit onderzoek blijkt echter, dat leerlingen die les krijgen zowel in het Nederlands als in het Fries als ook in het Engels deze 3 talen even goed beheersen als andere leerlingen de enige taal waarin zij les krijgen. Dit leert ons niet alleen over het Fries, maar vooral ook over taalonderwijs in het algemeen.

Wat hebben we een boeiende avond gehad.